ทริปฮ่องกง 21-24 ตุลาคม 2561 ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน

202
ทัวร์อังกฤษ

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ทริปฮ่องกง 21-24 ตุลาคม 2561

BESTFRIEND HOLIDAY ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่าน Trip HongKong 21-24 OCT 2018 โดย บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีการรับจัดกรุ๊ปทัวร์ ทัวร์ฮ่องกง โดยทางบริษัทของเรา จะเน้นที่คุณภาพในการบริการรวมทั้งด้านอาหาร และการเดินทางที่ปลอดภัย ทุกโปรแกรมจะแถมฟรี WIFI และขอขอบพระคุณลูกค้า ทุกท่านที่ไว้วางใจ เลือกเดินทางไปกับเรา