ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท

1187

ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท

 

ทัวร์ฮ่องกง แพ็คเก็จทัวร์ ฮ่องกง เริ่มต้น 2,999 บาท

PACKAGE Free&Easy+พระใหญ่ลันเตา3D2N

ทัวร์ฮ่องกง กรุ๊ปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก  จัดทัวร์ฮ่องกงกับโปรโมชั่นพิเศษทุกเส้นทางทัวร์สุดคุ้มให้ท่านได้เดินทางด้วยความประทับใจ ชิมอาหารพื้นเมือง ชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม เส้นทางทัวร์คุณภาพ จองได้ตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป กับทัวร์ฮ่องกงราคาถูก

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ –ฮ่องกง (-/-/-)
….. ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ Best Friend Holiday รอรับท่าน ตรงประตูทางออก “Exit B” จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พักเพื่อฝากกระเป๋าที่ Lobby โรงแรม โรงแรมที่ฮ่องกงให้เช็คอินเข้าที่พักหลัง 14.00 น. เป็นต้นไป หากผู้เดินทางถึงก่อนเวลาสามารถ ฝากกระเป๋าเดินทางไว้ที่ล็อบบี้ก่อนได้ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย (ลูกค้าเดินทางไปช้อปปิ้ง และกลับที่พักด้วยตัวเอง)
วันที่ 2 ฮ่องกง – ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง (ติ่มซำ/-/-)
เช้า เจ้าหน้าที่รอรับท่าน ณ โรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทาง ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง วัดหวังต้าเซียน,วัดแชกุงหมิว,ร้านหยก,ร้านจิวเวอร์รี่ แถมฟรี!!! นมัสการพระใหญ่ลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง (Normal Cabin) เพื่อสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้น ชมวิวทิวทัศน์หมู่เกาะทะเล จีน ใต้และภูเขาสูงแบบ 360 องศา ระยะทางกว่า 5.7 กิโลเมตร โดยใช้เวลาประมาณ 25 นาที
(หมายเหตุ ในกรณีที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้เนื่อง จากกระเช้าปิดปรับปรุงหรือสภาวะอากาศไม่เอื้ออำนวย ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทางเป็นรถโค้ชแทน) (มีรถส่งที่กระเช้านอง ปิงและรับกลับมาส่งย่านจิมซาจุ่ย ลูกค้าเดินทางกลับที่พักด้วยตัวเอง)
สำหรับซิตี้ทัวร์วันที่ 2 ของการเดินทาง ต้องเดินทางครบทั้งโปรแกรม ไม่ สามารถตัดรายการใดออก และไม่สามารถรีฟันคืนเงินได้** มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายไทย
วันที่ 3 ฮ่องกง – อิสระ – ส่งสนามบินฮ่องกง (-/-/-)
เช้า ฮ่องกง-อิสระ ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง ถนนนาธาน ตามอัธยาศัย อาทิเช่น ช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อ ดังต่างๆระดับโลก กว่า 700 ร้านค้า
สมควรแก่เวลา เจ้าหน้าที่รอรับท่านบริเวณล๊อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง (นัดล่วงหน้าก่อนไฟล์ทบินประมาณ 4 ชั่วโมง)
….. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
….. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)
 • O’ Hotel
 • @Kowloon City (Free Wifi)

ห้องพักไม่มีเตียงเสริม พักได้ห้องละ 2 ท่านเท่านั้น

01 ต.ค. – 02 ม.ค. 62  3,500.-  3,500.- 3,000.-
 ·      พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่

·      พักตรง 1-6/14,21 ต.ค.61 / 9,21-25 ธ.ค.61 เพิ่ม 500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  1,500 บาท/ห้อง/คืน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)
 • Panda Hotel (Free Wifi)
 • Hotel MK @ Mong Kok (Free Wifi)
 • Silka Far East@Tsuen Wan (Free Wifi)
 • Silka West @Taikok Tsui (Free Wifi)
 • Cruise Hotel
 • @Kowloon City (Free Wifi)

01 ต.ค. – 02 ม.ค. 62

3,900.- 3,500.- 3,500.- 4,500.-
·      พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม   500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 13-17 ก.ย.,6-9,14-18 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  2,000 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 2,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)
 • West Hotel @Jordan (Free Wifi)
 • Evergreen Hotel@Jordan (Free Wifi)
 • SAV Hotel@Hung Hom (Free Wifi)
 • Regal Riverside Hotel (Free Wifi)
 • Harbour Plaza 8 Degree (Free Wifi)
 • I Club Hotel @Ma Tau Wai (Free Wifi)
01 ต.ค. – 02 ม.ค. 62 4,500.- 4,000.- 4,000.- 5,000.-
·      พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 750 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง,6-9,14-18 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 13-17 ก.ย./1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  2,500 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)
 • City View Economy (Free Wifi)
 • Metropark Mong Kok (Free Wifi)
 • Rosedale Kowloon (Free Wifi)
 • Stanford Mong Kok (Free Wifi)

 

01 ต.ค. – 02 ม.ค. 62 5,500.- 5,000.- 5,000.- 6,000.-
 ·      พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม     1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 13-17 ก.ย.61  เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง,6-9 พ.ย.61  เพิ่ม 1,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  4,500 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 6,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

โรงแรม วันเดินทาง ราคาแพ็คเกจ / ท่าน (บาท) พักเดี่ยวเพิ่ม / ท่าน (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Twin Room  (บาท) พักเพิ่ม / ห้อง / คืน Triple Room  (บาท)
 • Prudential Hotel (Free Wifi)
 • Park Hotel (Free Wifi)
 • Kimberley Hotel (Free Wifi)
 • Cityview-Premier (Free Wifi)
 • Stanford Hillview (Free Wfi)
01 ต.ค. – 02 ม.ค. 62 5,900.- 5,500.- 5,500.- 6,500.-
·      พักตรงคืนวันศุกร์และวันเสาร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 1,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 1,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 13-17 ก.ย.61  เพิ่ม 2,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 3,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง,6-9 พ.ย.61  เพิ่ม 1,500 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      พักตรง 1-6/12-15,19-22 ต.ค.61 / 21-25,28 ธ.ค.61 เพิ่ม 3,000 บาท/ห้อง/คืนสำหรับห้องเตียงคู่ และ มีค่าใช้จ่าย 4,000 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

·      29 ธ.ค.61 – 1 ม.ค.62  5,000 บาท/ห้อง/คืนและ มีค่าใช้จ่าย 6,500 บาท/ห้อง/คืน สำหรับห้องพักแบบ 3 ท่าน

อัตราค่าบริการนี้รวม
• ค่าที่พัก 2 คืน ไม่รวมอาหารเช้า
• ค่ารถรับส่ง ไป-กลับ สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน Seat-in-Coach
• (ตารางเวลารถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน ตั้งแต่เวลา 08.00-22.00 น. (หากเดินทางนอกเหนือช่วงเวลาดังกล่าวจ่ายเพิ่มท่านละ 800 บาท / เที่ยว)
• ซิตี้ทัวร์ฮ่องกง ตามระบุในรายการข้างต้น Seat-in-Coach
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
• ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (ในกรณีที่ต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่ามินิบาร์ในห้องพัก, ค่าซัก รีด ฯลฯ
• สินน้ำใจสำหรับไกด์ คนขับรถ 50 HKD/คน (สำหรับวันที่มีซิตี้ทัวร์)

 

กลับสู่หน้าโปรโมชั่นทัวร์ >> ทัวร์ฮ่องกง

 

ทัวร์ฮ่องกง กรุ๊ปฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกงราคาถูก โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด